Laatu- ja ympäristöpolitiikka

  • Measure

Vastuu, avoimuus, ympäristön arvostus. Haluamme toimia esikuvana näillä ja muilla osa-alueilla. Siksi kaikki tuotteemme täyttävät viranomaisvaatimukset (CE-merkintä). Meillä on myös sertifioinnit laadunhallintaan ja ympäristöasioiden hallintaan standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

Laatupolitiikkamme

Autamme rakentamaan turvallisempia rakenteita taloudellisesti järkevällä tavalla. Suunnittelemme ja valmistamme ainutlaatuisia kiinnikkeitä ja muita niihin liittyviä tuotteita, jotka täyttävät tai jopa ylittävät asiakkaittemme tarpeet ja odotukset. Vastaamme tuotteiden laadusta ja olemme sitoutuneet varmistamaan laatujärjestelmämme tehokkuuden.

Ympäristöpolitiikkamme

Simpson Strong-Tie® on ollut sertifioitu ympäristöasioiden hallinnassa huhtikuusta 2007 lähtien ja täyttää kaikki ISO 14001:2008:n vaatimukset. Kaikki Simpson Strong-Tie®:n työntekijät pyrkivät pienentämään ympäristökuormitusta, joka aiheutuu yrityksen toiminnasta, ja estämään saastumista. Noudatamme ympäristömääräyksiä ja tavoitteemme on parantaa pysyvästi toimintatapamme vähemmän ympäristöä kuormittavaksi.
 
Simpson Strong-Tie® investoi joka vuosi tuotannon parantamiseen, meluisten koneiden ääneneristykseen ja työntekijöiden työolojen parantamiseen. Tuotannon aiheuttamat päästöt suodatetaan ennen päästämistä ilmaan. Tutkimus ja kehitys -osastomme työskentelee jatkuvasti kehittääkseen materiaalitehokkaampia tuotteita, joiden tekninen suorituskyky säilyy ennallaan. Työkaluosasto kehittää työkaluja, joita voidaan käyttää tuotantolaitteidemme kanssa, jotta tuotanto voi tapahtua mahdollisimman vähäisten iskujen avulla  – tämä johtaa pienentyneeseen energiantarpeeseen tuotannossa.

Safe harbor -sopimus

Voit lukea EU-kansalaisten tietosuojasta ja Safe Harbor -sopimuksesta täältä.