Ympäristönsuojelu

Environment Protection

Simpson Strong-Tie®:lla me pyrimme vähentämään toiminnan aiheuttamaa saastumista ja energian tuhlausta. Ottamalla tämän roolin erittäin vakavasti olemme sitoutuneet luomaan terveellisemmän ja kestävämmän ympäristön joka ikinen päivä.

Related Content

 1. Ympäristöpolitiikkamme

  Simpson Strong-Tie’n sitoutumista ympäristön kunnioittamiseen ohjaavat seuraavat pääperiaatteet:

  • Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä ja toteutamme ohjelmia ja menettelyjä vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi
  • Kehitämme ja noudatamme omia ympäristövaatimuksiamme, jotka ylittävät säädökset. Näin varmistamme oman panoksemme ympäristönsuojelussa
  • Teemme kaikkemme rajoittaaksemme riskejä ja suojellaksemme toimipisteitämme käyttämällä luotettavia tekniikoita ja toimintatapoja. Käytämme johtamisjärjestelmiä ja menettelytapoja, jotka on suunniteltu erityisesti välttämään ympäristölle vaarallisia toimia ja tilanteita
  • Valmistaudumme reagoimaan vaaratilanteisiin ja otamme käyttöön mukautetut toimet erilaisissa hätätilanteissa, joita voimme kohdata toimintamme kehittyessä
  • Pyrimme hallitsemaan päästöjämme ilmakehään, maahan tai pohjaveteen ja vesistöön. Minimoimme toiminnassamme syntyvän jätteen määrän ja myrkyllisyyden sekä varmistamme sen turvallisen ja määräystenmukaisen käsittelyn ja hävittämisen
  • Varmistamme, että toimittajamme noudattavat sovellettavien lakien ja määräysten vaatimuksia ja että heidän vastuullinen toimintansa kuvastaa ympäristösääntöjen noudattamista. Osana toimittajien arviointiprosessiamme tarkastelemme heidän ympäristötilannettaan. Jos tämä arvio osoittaa, että heillä on käytössään riittämättömiä tai vaarallisia käytäntöjä, joihin ei ole suunnitteilla parannuksia, kieltäydymme tekemästä kauppaa heidän kanssaan
  • Kerromme sitoutumisestamme ympäristöön yhteistyökumppaneillemme, tavarantoimittajillemme ja asiakkaillemme. Sitoutamme heidät saavuttamaan meidän ympäristötavoitteemme ja autamme heitä saavuttamaan omansa
  • Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme ja ympäristövaikutuksiamme. Johtoryhmä asettaa parannustavoitteet niitä vaativille alueille ja seuraa niiden tehokkuutta ja toteutumista

  Kulutus ja kierrätys

  Teräs on Simpson Strong-Tie®-kiinnikkeiden valmistuksessa käytettävä pääraaka-aine. Tuotteidemme valmistuksessa käytetyn teräksen kierrätysosuus on 18%.

  Muut tuotteidemme pakkaamiseen käytetyt raaka-aineet - pahvi, kuplamuovi, lavakalvo, tarrat - ovat pääosin kierrätettäviä, ja myös kumppanitoimittajat ovat sitoutuneet rajoittamaan ympäristövaikutuksiaan. Simpson Strong-Tie® toimii yhteistyössä painoalan yritysten kanssa, jotka varmistavat, että Simpson Strong-Tie-luetteloissa ja muussa kirjallisuudessa käytettävä paperi on PEFC- ja FSC-sertifioitua. Nämä kaksi sertifikaattia todistavat paperin valmistuksen ympäristökriteerien noudattamisen sekä mahdollistavat kestävän metsänhoidon.

  Suoraan toimipaikallamme toteutetun lajittelupolitiikan avulla voidaan hyödyntää 95% vuodesta 2013 lähtien syntyneestä jätteestä. Simpson Strong-Tie® on onnistunut vähentämään tavallista teollisuusjätettä (DIB) 30% kuuden vuoden aikana ja vaarallisia tuotteita (DIS) 50% samana ajanjaksona.

  Energian hallinta

  Tuotantolaitoksemme energiadiagnoosi tehdään säännöllisesti sähkönkulutuksen alkuperän mittaamiseksi. Toimiston kulutuksen vähentämiseksi toteutetaan toimenpiteitä parhaillaan.

  Simpson Strong-Tie on investoinut uuden sukupolven laitteisiin vuoden 2010 laajennuksen jälkeen. Laitoksen pinta-ala on kaksinkertaistunut, mutta kaasun kulutus on kasvanut vain 16%.

  Vettä ei oteta huomioon tuotantoprosessissa ja sillä on vain hygieniakäyttö, joka ei tuota saastuttavia päästöjä. Toimipaikan laajennuksesta ja henkilöstömäärän kasvusta huolimatta kulutus pysyy vakaana.

  Vaatimustenmukaisuus

  Tuotantolaitoksemme noudattaa ICPE-määräyksiä (luokiteltuja laitteistoja ympäristönsuojeluun) koskien tuotantolaitoksen melupäästöjä ja suorittaa sitä koskevia pakollisia tarkastuksia. Lisäksi Simpson Strong-Tie® investoi joka vuosi tuotantoprosessin viimeistelyyn vaimentamalla meluisia koneita ja parantamalla työntekijöiden työmukavuutta.

  Valmistusprosessin aikana ilmassa olevat päästöt suodatetaan ennen niiden päästämistä luontoon. Käytetyt suodattimet kerätään sitten vaarallisten jätteiden mukana jätehuoltolaitokseen.

  Simpson Strong-Tie® on ylittänyt säännösten vaatimukset ja rakentanut laitoksensa retentioon, mikä estää maaperän ja pohjaveden saastumisen tulipalon sattuessa. Siten on mahdollista ottaa talteen saastunut sammutusvesi viranomaiskäsittelyä varten.

  Tuotteiden jatkuva parantaminen

  Kaikkien sisäisten tiimiemme työ myötävaikuttaa tuotteidemme jatkuvaan parantamiseen: 

  • Tutkimus- ja kehitysosastomme pyrkii kehittämään tuotteita, joissa käytetään vähemmän materiaaleja vastaavan teknisen suorituskyvyn saavuttamiseksi
  • Työkaluosastomme kehittää työkaluja, jotka mahdollistavat osien valmistamisen mahdollisimman vähillä koneiskuilla, mikä rajoittaa niiden tuotantoon liittyvää energiankulutusta
  • Osto-osastomme suosii paikallisia ostoja ja luo kestävät suhteet tavarantoimittajiinsa

Contact

Simpson Strong-Tie Ruotsi

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB

Bruksvägen 2
59375 Gunnebo
Ruotsi